Checklista

Checklista inför revisionen

För snabb och effektiv insats är det bra om Du kan hjälpa oss med följande material:

Vanligen behövs från dig

I förekommande fall

Revision

Redovisning

Skatt

Rådgivning