Revision

Trygghet och trovärdighet

Som din revisor ger vi dig

Grunden i revisorns arbete är att granska företagets verksamhet och kontrollera att redovisade siffror i årsredovisningen är rimligt korrekta. På detta sätt skapas trygghet för dig själv som företagsledare och ägare och trovärdighet gentemot externa intressenter så som kunder, kreditgivare, myndigheter och leverantörer.

Revisionen medför också ofta att revisorn kan ge goda råd om företagets rutiner är effektiva, hur kapitalet används, vad som är lönsamt och andra viktiga frågor för företagaren. Alla våra uppdrag utförs av en auktoriserad revisor och vi följer svensk standard för revisionstjänster, ISA.

Revision

Redovisning

Skatt

Rådgivning